مرور برچسب

Poloniex

تلاش Circle برای صاحب شدن Poloniex

به نقل از کوین تلگراف اخبار تایید نشده از تلاش Circle برای صاحب شدن Poloniex (یکی از بزرگترین اکسچنج های امریکایی) دارد . در پی بررسی کوین تلگراف هر دو طرف قضیه به شکلی از پاسخ دادن صریح در این مورد طفره رفتند. پولونیکس شانزدهمین اکسچنج…