مرور برچسب

ICO تلگرام

بنیان گذار شرکت Qiwi در ICO تلگرام 17 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.

سرگی سرونین بنیان گذار و مدیر اجرای شرکتQiwi 17 میلیون دلار در ژانویه 2018 در تلگرام سرمایه گذاری کرد . وی در نشست سرمایه گذاری روسیه در سوچی‌ گفت به عنوان دومین نفر از نظر میزان سرمایه گذاری در پروژه پال دورف : سرگی سرونین توضیح داد که می…