مرور برچسب

coincheck

نگاه توسعه گرانه مدیران اکسچنج ژاپنی coincheck به غرب و آمریکا

پس از خریداری این صرافی توسط Monex، اینک مدیران این اکسچنج و صاحبان اصلی آن همسو باهم بدنبال فرصت های جدید در آمریکا و غرب می باشند. این اکسچنج با بیش از 2 میلیون کاربر ژاپنی بدنبال مطالعه دقیق چارچوبهای قانونی اکسچنج های مبتنی بر کریپتو در…