مرور برچسب

cme group

منشاء نوسانات بیت کوین

بازار فیوچرز CME بیت کوین چیست و چه نقشی در تعیین قیمت بیت کوین و در بازار کریپتو ها دارد؟ قبل از توضیح کلی در مورد این بازار بعنوان پیش مقاله برای دوستانیکه در مورد بازار فیوچرز اطلاعی ندارن بصورت یک مثال توضیحاتی خواهم داد تا بازارهای آتی…