مرور برچسب

چارلی لی

نظرات چارلی لی مؤسس لایت کوین در مصاحبه با کوین تلگراف در ارتباط با پیشبینی وضعیت بیت کوین

نظرات چارلی لی (مؤسس لایت کوین ) در مصاحبه با کوین تلگراف در ارتباط با پیشبینی وضعیت بیت کوین و لایت کوین در آینده ی نزدیک چارلی لی: پیشبینی آینده در این باره غیر ممکن است. سال گذشته وقتیکه قیمت لایت کوین 4$ بود من فکر میکردم که اگر در سال…