مرور برچسب

شرکت Stripe

شرکت Stripe تا سه ماه دیگر امکان پرداخت با بیت کوین را متوقف می کند

شرکت Stripe تا سه ماه دیگر امکان پرداخت با بیتکوین را متوقف می کند ولی علاقه مندی خود را به اتریوم، Omisego و Stellar عنوان کرده و گفته ممکن است از این راهکارها استفاده کنند. شرکت Stripe، ما مدت هاست که در مورد امکانات و تجربه و نوآوری که…