مرور برچسب

تحریم

افشاگری (FinCEN) شبکه ی اعمال جرایم مالی آمریکا (از بدطینتی ایران در استفاده از ارز دیجیتال برای دور…

قانونگذار ایالات متحده درصدد تغییراتی ست برای کمک به جلوگیری از رژیم ایران در استفاده از ارز دیجیتال برای دورزدن تحریم های اقتصادی. شبکه اعمال جرایم مالی (FinCEN) روز جمعه منتشر کرد که استفاده غیرقانونی و ناخوشایند ایران از ارز دیجیتال برای…