مرور برچسب

استخراج بیت کوین

ایسلند، بهشت استخراج بیت کوین!!

انرژی مصرفی ایسلند برای استخراج بیت کوین نسبت به مقدار انرژی مورد نیازش در بخش خانگی‌ اش بیشتر است. به گفته‌ی کارشناسان، انرژی مصرفی ایسلند برای استخراج بیت کوین نسبت به مقدار انرژی مورد نیازش در بخش خانگی‌ اش بیشتر است. به نقل از وبسایت…